Vestens undergang

    Vesten mister fodfæste ”Efterhånden som andre civilisationers relative magt øges, falmer den vestlige kulturs appel, og ikke-vestlige folk har i stigende grad tillid til og føler sig forpligtet over for deres oprindelige kulturer. Det centrale problem i forholdet mellem Vesten og resten er derfor modsætningen mellem Vestens, især Amerikas, bestræbelser på at udbrede […]