Vestens undergang

 

 

Vesten mister fodfæste

”Efterhånden som andre civilisationers relative magt øges, falmer den vestlige kulturs appel, og ikke-vestlige folk har i stigende grad tillid til og føler sig forpligtet over for deres oprindelige kulturer. Det centrale problem i forholdet mellem Vesten og resten er derfor modsætningen mellem Vestens, især Amerikas, bestræbelser på at udbrede en universel vestlig kultur og dens aftagende evne til at gøre det.”

Samuel Huntington

Vesten har haft en afgørende indflydelse på den ikke-vestlige verden[1], men den indflydelse er ved at forsvinde i takt med, at folk uden for vesten bekræfter deres egne kulturer. De asiatiske lande har opnået en økonomisk fremgang, der har gjort dem mere uafhængige af Vesten. Lignende oplever de muslimske lande en islamisk genfødsel, hvor de vestlige værdier får stadig mindre betydning. Dette kan være svært at se for vesterlændinge, der ikke kan se, at verden forandrer sig foran deres øjne.

Der er, som Kasper Støvring pointerer i sine essays, Gensyn med fremtiden, tale om en projicering af egne værdier over på andre. [2] En sådan psykologisk mekanisme er farlig, fordi den skaber blindhed over for de forandringer, som finder sted. For eksempel var kønsopdeling utænkeligt for blot få årtier siden. Men nu kan det observeres, at dette er blevet indført i dagens Danmark. Fædre i Tingbjerg udelukkes fra svømning, fordi man tilgodeser muslimer.[3] Dette er en tendens, der er mere fremskreden i de lande, hvor der er et større antal af muslimer. I Paris findes decideres områder, hvor kvinder ikke må færdes.[4] Belgien har fået et islamisk parti, der er gået til valg på, at mænd og kvinder skal kønsopdeles, når de kører i bus.[5]

Vesten er langsomt på vej til at miste fodfæste inden for eget territorium. Alene af den årsag, er der behov for et uomtvisteligt opgør med universalismen: Vestlige værdier er ikke universelle – de er vestlige. Menneskerettighederne hører til inden for Vesten, og der skal de blive. Vestens fortsatte overlevelse afhænger således helt og holdent af viljen til at holde orden i eget hus.

Forestillingen om mennesket som én stor vestlig familie, udspringer af vestlig hovmod og narcissisme. Narcissus (heraf begrebet narcissisme) var så forelsket i sig selv, at han stirrede i sit spejlbillede indtil han døde af det. Vesten lider af det samme syndrom: Den forsøger at spejle sig selv i de ikke-vestlige lande, indtil den dør af det. Noget så banalt som verdenskortet bærer præg af dette.

Det var, ifølge den jødiske professor, Dr. Mordechai Chedar, Rusland og England, der i sin tid opfandt Afghanistan.[6]  Der findes nemlig ikke noget Afghanistan som land eller nation. Der findes derimod forskellige stammer og etniciteter: Pashtunerne, Tajikerne, Hazaraerne, Uzbekerne med flere. Disse opfatter ikke Afghanistan som et land, men identificerer sig ud fra stamme, klan og etnicitet. Dette gør sig stort set gældende i hele Mellemøsten.

Mennesker som kommer fra utallige generationers stammekultur bliver ikke til danskere, blot fordi man kalder dem danskere. Spørger man dem, vil de fleste sikkert sige, at de er iranere, irakere, syrere osv., netop fordi de bekender sig til deres egen kultur. Og hvorfor skulle de ikke gøre det?

Men hvad med USA? Har de ikke en succesfuld multikultur, hvor mennesket er samlet som én stor familie fra forskellige kulturer – E pluribus unum, ud af mange, én? I første omgang kan det diskuteres, hvorvidt USA er en successfuld multikultur. Landet er opdelt. For eksempel udgør hispanics 38,3 procent af den samlede befolkning i den sydamerikanske delstat, Texas[7]. Lignende udgør sorte rundt regnet 80 procent af den samlede befolkning i Detroit[8], der før næsten udelukkende bestod af hvide. Folk foretrækker familien – eller det, de genkender som deres familie, hvilket i sig selv modsiger idéen om multikultur – man lever ikke side om side med hinanden på tværs af etnicitet.

Dette ser man uden for Vesten. Her ønsker samtlige lande etnisk og kulturel homogenitet. I Japan er der for eksempel kun to procent migranter, og om end Japan har åbnet op for mere arbejdskraft udefra, er der intet der tyder på, at landet er på vej til at blive multikulturelt.

Ser man på de fattigere lande uden for Vesten, gør det samme mønster sig gældende: Tibet ønsker uafhængighed fra Kina, palæstinenserne og israelerne er i evig konflikt over, hvem Israel tilhører, Somaliland har erklæret sig selv uafhængig fra resten af Somalia, Indien og Pakistan er opdelt imellem muslimer og hinduer osv. De ikke-vestlige lande holder fast i deres egen identitet. Hele tanken bag multikultur er et vestligt fænomen, der ikke vinder genklang uden for Vesten. Her foretrækker man etnisk homogene stater.


[1] Vesten har som kolonimagt udbredt sine værdier gennem store dele af verden. Dermed er nogle af dens idéer blevet universelle. For eksempel er engelsk det sprog, der tales på internationalt plan.

[2] Støvring, Kasper: Gensyn med fremtiden – et essay om den nye verdensorden, Munch & Lorenzen, København, 2018.

[3] Jensen, Signe From: “Må ikke se sin datter svømmetræne: Kønsopdelt svømning i Tingbjerg udelukker fædrene”, Jyllands-Posten, d. 17 juni 2019, https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11447285/maa-ikke-se-sin-datter-svoemmetraene-koensopdelt-svoemning-i-tingbjerg-udelukker-faedrene/

[4] Chazan, David: “This isn’t Paris. It’s only men here – Inside the French Muslim No-go zones where women aren’t welcome”, The Telegraph, d. 18. december, 2016, https://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/17/french-bar-tells-women-isnt-paris-men/

[5] Harder, Thomas: “Partiet “Islam” skaber debat: Vil have kvinder til at sidde bagerst i bussen”, Ekstrabladet, d. 9 april, 2018, https://ekstrabladet.dk/nationen/partiet-islam-skaber-debat-vil-have-kvinder-til-at-sidde-bagerst-i-bussen/7109915

[6] Chedar, Mordechai: “Terror Unmasked: Why Is the Middle East Such a Violent Area?”, Youtube, d. 18 juni, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=3wBlp8mcosY&list=PLIn1A7H6-ASwKE7LeyZHr0gFfMGFEyBx5

[7] “Race and ethnicity in Texas”, statisticalatlas.com,  https://statisticalatlas.com/state/Texas/Race-and-Ethnicity

[8] “Race and Ethnicity in Detroit, Michigan”, statisticalatlas.com, https://statisticalatlas.com/place/Michigan/Detroit/Race-and-Ethnicity